WYDANIE ONLINE

Rozwiązanie zawarte w nowych przepisach podwyższają  kwoty maksymalnego odliczenia dla wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku.

czytaj więcej »

wiper-pixel