WYDANIE ONLINE

Podmiot, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2016 rok są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro może na zasadzie dobrowolności prowadzić księgi rachunkowe, gdy złoży zawiadomienie w terminie do 31 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel