WYDANIE ONLINE

Ustawa reformująca organy podatkowe i celne wprowadza od 1 stycznia 2017 r. Krajową Administrację Skarbową. Zmiany mają dotyczyć nie tylko organizacji działających w tym zakresie służb, ale również stosowanych przez nie procedur.

czytaj więcej »

Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone ewidencje i rejestr zagranicznych spółek.

czytaj więcej »

wiper-pixel