WYDANIE ONLINE

W zakresie nieuregulowanym w ustawie o rachunkowości pomocne przy ewidencji zdarzeń księgowych są Krajowe Standardy Rachunkowości. W ostatnio opublikowanym stanowisku zostały wyjaśnione problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

czytaj więcej »

wiper-pixel