WYDANIE ONLINE

Z końcem marca 2016 r upłynął termin sporządzania sprawozdań finansowych dla tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Kierownicy jednostek, odpowiedzialni za rachunkowość muszą teraz zadbać o to, aby zostały one zatwierdzone, a następnie złożone do właściwych organów.

czytaj więcej »

wiper-pixel