WYDANIE ONLINE

Zgodnie z podstawową zasadą, zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tym samym, przykładowo podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2010, przedawni się z dniem 2 stycznia 2017 r. (z uwagi na fakt, że 31 grudnia 2016 r. to sobota). Niemniej, mając na uwadze ostatnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie nadawania podatkowym decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji zbliżającego się upływu przedawnienia zobowiązania, realny wymiar przyjmuje ryzyko wydłużania terminu przedawnienia o kolejne 5 lat.

czytaj więcej »

wiper-pixel