WYDANIE ONLINE

Z końcem marca upłynął termin do złożenia zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. przez podmioty, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Może się zdarzyć, że jednostka już po przekazaniu wypełnionego CIT-8 do urzędu skarbowego zauważy w nim błędy wymagające poprawienia. W takim przypadku powinna jak najszybciej skorygować swoje zeznanie roczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel