WYDANIE ONLINE

Jak złożyć zeznanie CIT-8 za 2020 rok w czasie pandemii COVID-19
Jednym z najważniejszych obowiązków podatników CIT jest złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym, po jego zakończeniu. Przy sporządzaniu zeznania CIT-8 za 2020 rok warto zwrócić uwagę m.in. na regulacje wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

czytaj więcej »

Utrzymywanie w czasie epidemii wysokości czynszu na dotychczasowym poziomie może okazać się niemożliwe. Jakie skutki w podatku dochodowym powstają, gdy z powodu pandemii wynajmujący zwalnia najemcę z zapłaty czynszu albo go obniża. Jak wygląda sytuacja wynajmującego, gdy najemca, z powodu trudności finansowych, nie płaci mu czynszu?

czytaj więcej »

Do tej pory organy podatkowe odmawiały podatnikom wydawania interpretacji w kwestiach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Niedawno NSA wydał ważny wyrok w tej sprawie. Poznaj konsekwencje tego wyroku.

czytaj więcej »

Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych ustawodawca wprowadził nowy rodzaj spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Z założenia ma ona ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów w innych krajach.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono pakiet slim VAT, który zawiera m.in. zmiany dotyczące korekty VAT. Sprawdź, jak MF tłumaczy w objaśnieniach do slim VAT rozliczanie faktur korygujących.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Krajowego Systemu e-faktur. Będzie to system, za pomocą którego podatnik wystawi ustrukturyzowane faktury. Podatnicy korzystający z systemu e-faktur będą mogli otrzymywać zwroty nadwyżki VAT naliczonego w przyspieszonym terminie.

czytaj więcej »

„TP” stosuje się w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT do oznaczania transakcji stanowiących sprzedaż w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. W praktyce pojawia się sporo niejasności w tym zakresie.

czytaj więcej »

Do naszej redakcji wciąż wpływa wiele pytań dotyczących rozliczania i księgowania składek na PPK. W tym numerze prezentujemy rozwiązanie kolejnego problemu z tej tematyki.

czytaj więcej »

Wiele firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, skorzystało z subwencji PFR. Pojawiła się wątpliwość, czy otrzymana pomoc może mieć wpływ na obowiązek badania sprawozdania.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. każdy płatnik składek i każda osoba fizyczna zlecająca dzieło mają obowiązek poinformować o tym ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej »

wiper-pixel