WYDANIE ONLINE

Sprawozdanie finansowe 2020 – jak uwzględnić skutki spowodowane COVID-19
Sporządzając sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, trzeba w nim uwzględnić m.in. pomoc, z której firmy korzystały w ramach tarcz antykryzysowych. Przeanalizowaliśmy zalecenia Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok i odzwierciedlania w nim skutków zdarzeń wynikających z COVID-19. Poznaj wskazówki KSR pomocne przy sporządzaniu sprawozdania.

czytaj więcej »

Występowanie istotnych przesłanek utraty wartości aktywów na koniec okresu sprawozdawczego może wymagać przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów niefinansowych na ten dzień.

czytaj więcej »

wiper-pixel