WYDANIE ONLINE

Spółki nieruchomościowe. Sprawdź zmiany od 2021 roku w ustawie o CIT
Wraz z nowelizacją ustawy o CIT zmieniły się zasady opodatkowania spółek nieruchomościowych. Podatnicy muszą się też zmierzyć z nowymi obowiązkami.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem tego roku największych podatników będzie rozliczał Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Czy w związku ze zmianą właściwości urzędów skarbowych podatnicy muszą dopełnić dodatkowych formalności?

czytaj więcej »

Spółka, która zmienia rok obrotowy, musi dopełnić określonych obowiązków. Jednym z nich jest poinformowanie o tym skarbówki.

czytaj więcej »

Finansowane przez pracodawcę wpłaty do PPK stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT (powstaje on w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat sfinansowanych z jego środków na rachunek pracownika w PPK). Przychód ten nie jest jednak wliczany do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy odpłatnie zbyli nieruchomości w 2018 roku, będą mieli więcej czasu na skorzystanie z możliwości wydania kwot pochodzących z tej transakcji. Ile mają na to czasu?

czytaj więcej »

Wśród wielu modyfikacji w podatkach dochodowych zmieniły się też zasady korzystania z „zerowego” PIT dla młodych do 26. roku życia.

czytaj więcej »

Od początku 2021 roku obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych. Stosowne rozporządzenia w tej sprawie, dotyczące wniosku pojedynczego oraz wniosku wspólnego, wydał minister finansów.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje m.in. rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2020 r. określające nowe wzory formularzy zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dostosowuje ono składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych deklaracje do wprowadzonych zmian ustawowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy powoli przygotowują się do rozliczeń za ubiegły rok. W praktyce zawsze pojawia się sporo kłopotów, w tym wydaniu rozwiązujemy jeden z nich.

czytaj więcej »

U niektórych pracowników miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu mogą być wyższe o 25% niż u pozostałych. Prawo do zamiejscowych kosztów ma podatnik, w przypadku gdy miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę. W praktyce chodzi o to, by miejscowości: zamieszkania i wykonywania pracy były różne.

czytaj więcej »

wiper-pixel