WYDANIE ONLINE

Od 2021 roku zmiany w rozliczaniu faktur korygujących
Nowelizacja ustawy o VAT obejmuje wiele zmian ukierunkowanych na uproszczenie zasad rozliczania tego podatku (pakiet SLIM VAT). Zmiany te mają wejść w życie już od początku 2021 roku. Nowe regulacje wprowadzają modyfikacje przy rozliczaniu faktur korygujących.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem roku przedsiębiorcy będą zobligowani zgłaszać do ZUS zawierane umowy o dzieło. Sprawdź więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Początek 2021 roku to wiele zmian w podatkach dochodowych. Podatnicy muszą się też przygotować na nowe obowiązki. Przedstawiamy praktyczne zestawienie zmian w PIT i CIT. W kolejnym numerze omówimy pozostałe zmiany.

czytaj więcej »

Estoński CIT to rozwiązanie polegające na tym, że podatek CIT zostanie odroczony do momentu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki. Aby skorzystać z estońskiego CIT, trzeba spełnić określone kryteria. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2021 roku do ustawy o PIT oraz do ustawy o CIT zostaje wprowadzona nowa kategoria podmiotów, jaką jest spółka nieruchomościowa. Obowiązki podatkowe dotyczące spółki nieruchomościowej służą uszczelnieniu poboru podatku od dochodów (przychodów), związanych z nieruchomościami położonymi na terytorium Polski – opodatkowanymi na podstawie tzw. klauzuli nieruchomościowej, gdy do zbycia nieruchomości dochodzi w ramach przeniesienia tytułu własności udziałów lub podobnych praw w spółce lub innym podmiocie, którego majątek składa się głównie z nieruchomości. Poznaj szczegóły tych zmian.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia − 18,30 zł. Jak zmieni się lista płac? Jak obliczyć m.in. dodatek w porze nocnej i kwoty wolne od potrąceń?

czytaj więcej »

wiper-pixel