WYDANIE ONLINE

Kontrowersje wokół zasad ujmowania korekt przychodów
Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, wynikająca z niej korekta wielkości przychodu powinna zostać odniesiona do okresu, w którym wystawiono fakturę pierwotną, co uniemożliwia jej rozliczenie na bieżąco. W konsekwencji zwiększenia lub zmniejszenia przychodów podatkowych należy dokonywać wstecz. Przepisy regulujące tę kwestię zostaną jednak zmienione od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel