WYDANIE ONLINE

Rozwiązania 15 problemów dotyczących JPK_VAT
Podatnicy mają dużo kłopotów z nowym JPK_VAT. Przepisy są niejasne, obowiązków przybyło, a za błędy przewidziane są kary. Skorzystaj z praktycznych wyjaśnień naszych ekspertów, aby bez problemów poradzić sobie z nowymi zasadami raportowania VAT.

czytaj więcej »

Problem: Firma IT świadczy usługi programistyczne. Pod nazwą usługi programistyczne kryje się: programowanie, testowanie, wdrażanie, dodatkowo: tworzone są zespoły oraz wybierani team leaderzy, którzy zarządzają danym zespołem, pracującym nad projektem. Czy taką usługę oznacza się GTU_12?

czytaj więcej »

Problem: Podatniczka prowadzi sklep spożywczy. Jej mąż oraz teść są wspólnikami spółki jawnej (hurtownia). Pomiędzy podmiotami dochodzi do wzajemnych transakcji handlowych – głównie chodzi o piwo, napoje i wody mineralne. Czy takie transakcje od października należy oznaczać w JPK symbolem „TP”?

czytaj więcej »

Problem: Czy w nowym pliku JPK_VAT należy wprowadzać oznaczenie GTU_12 dla świadczenia usług hostingu serwerów oraz sprzedaży e-booków?

czytaj więcej »

Problem: Planujemy w listopadzie 2020 roku sprzedać naszym pracownikom używane przez nich telefony komórkowe, w tym smartfony. Czy musimy do tej sprzedaży zastosować oznaczenie GTU_06 do nowego JPK_VAT?

czytaj więcej »

Problem: Osoba fizyczna A prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Ta sama osoba fizyczna A jest wspólnikiem i prezesem zarządu w spółce B (spółka z o.o.). Osoba fizyczna A wystawia faktury za wykonane usługi spółce B. Czy w świetle nowych przepisów faktury wystawione na rzecz spółki B będą musiały być oznaczone „TP” w nowym JPK_VAT?

czytaj więcej »

Problem: Czy faktury zakupowe oznaczamy GTU w rejestrze vatowskim?

czytaj więcej »

Problem: Czy od 1 października br. faktura VAT wystawiona do paragonu dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli niezawierająca NIP, będzie musiała być ujmowana w części ewidencyjnej JPK_VAT?

czytaj więcej »

Problem: Jaki kod GTU należy wpisywać przy: usługach budowlanych, usługach komputerowych i informatycznych oraz przy sprzedaży samochodów osobowych używanych (faktura VAT marża)?

czytaj więcej »

Problem: Czy podatnik wykonujący działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, objętych kodem PKD: 78.10.Z musi oznaczać transakcje symbolem GTU_12, jako usługi niematerialne w nowym JPK_ VAT? Dodam, że na fakturach sprzedaży jako opis zdarzenia figuruje najczęściej: usługa rekrutacyjna, sporządzenie profesjonalnego CV, konsultacje HR, usługi szkoleniowe.

czytaj więcej »

Problem: Czy przy nowych zasadach prowadzenia ewidencji JPK_V7 przy dzierżawie gruntów, wynajmie, sprzedaży lokali mieszkalnych należy stosować kod GTU_10?

czytaj więcej »

Problem: Czy w nowym pliku JPK powinniśmy stosować oznaczenia „TP” dla spółek, gdzie: spółka A ma w naszej spółce 18,65% udziałów, jednocześnie żona przewodniczącego rady nadzorczej naszej spółki i jednocześnie prezesa zarządu spółki A ma w naszej spółce 25,16% udziałów, natomiast brat prezesa spółki A i także jej wiceprezes posiada w naszej spółce 5,03% udziałów i jest również członkiem naszej rady nadzorczej? Mamy w spółce B 16,95% udziałów, spółka A ma tyle samo, prezes spółki A i naszej są w zarządzie tej spółki.

czytaj więcej »

Problem: Jak oznaczać w ewidencji WNT, WDT, import usług, eksport? Jakie symbole i procedury?

czytaj więcej »

Problem: Czy sprzedając napędy do bram garażowych, powinnam oznaczać tę sprzedaż kodem GTU_06? Czy dokonując wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, powinnam stosować oznaczenie WEW? Czy świadcząc usługi poza terytorium Polski, ale w obrębie Unii Europejskiej, gdzie nie naliczam podatku należnego, powinnam stosować jakieś oznaczenie w nowym pliku na fakturach sprzedaży? Czy obowiązkiem jest wpisywanie na fakturach sprzedaży kodów GTU, jeśli oczywiście sprzedaż obejmuje swym zakresem któryś z kodów GTU? Czy świadcząc usługi pozyskiwania klientów, obowiązuje mnie kod GTU_12?

czytaj więcej »

Problem: Czy jeśli przy formie płatności dodano adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, to oznacza, że należy taką fakturę oznaczyć MPP przy składaniu JPK_VAT po 1 października br.?

czytaj więcej »

Problem: Prowadzimy działalność gospodarczą, transport towarów odbywa się tylko w Polsce. Wystawiamy faktury za usługę transportową firmom, które nam zlecą transport, mamy PKWiU 49.41.Z. Czy muszę stosować w JPK_VAT GTU_13?

czytaj więcej »

wiper-pixel