WYDANIE ONLINE

Jakie transakcje oznaczać „TP” w nowym pliku JPK_VAT
W nowym pliku JPK_VAT trzeba wykazywać transakcje z podmiotami powiązanymi i odpowiednio je oznaczać. Kłopot w tym, że ustalenie powiązań między kontrahentami wymaga analizy wielu przepisów.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 października 2020 r. przepisy dotyczące JPK_VAT sprawiają sporo kłopotów. Pojawiły się m.in. wymogi dotyczące stosowania specjalnych oznaczeń. Czy wpływa to na wystawianie faktur?

czytaj więcej »

Od października 2020 roku zniknął obowiązek przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów poświadczających zapłatę VAT wykazanego w deklaracji podatkowej.

czytaj więcej »

Obowiązkiem kierowników niektórych jednostek jest m.in. poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze zmiany w prawie.

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze interpretacje organów podatkowych.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował projekt zmian w PIT i CIT. Znalazły się w nim m.in. modyfikacje dotyczące ulgi abolicyjnej. Czy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki?

czytaj więcej »

Ustawodawca konsekwentnie ogranicza możliwość rozliczania strat podatkowych. Nowelizacja ustawy o CIT, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., przynosi kolejne wyłączenie, tym razem dotyczące strat własnych podatnika.

czytaj więcej »

Na podstawie tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogli otrzymać pożyczki na bieżące prowadzenie firmy. Wciąż pojawiają się jednak pytania dotyczące skutków podatkowych w przypadku umorzenia pożyczki.

czytaj więcej »

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie. Co zrobić, gdy podatnik chce od przyszłego roku płacić w takiej formie zaliczki na podatek?

czytaj więcej »

Od 9 października 2020 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Na jej mocy pracownicy, którym obniżono wymiar czasu pracy w czasie epidemii i którzy mieli ustalane zasiłki od wynagrodzenia, po zmianie etatu będą mogli wnioskować o przeliczenie podstawy i wyrównanie świadczenia, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego.

czytaj więcej »

Osoba, wobec której inspektor sanitarny zdecydował o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, przechodzi ją razem z domownikami. Osoby współmieszkające również są objęte obowiązkiem odseparowania, z tym że dla domowników nie jest wydawana decyzja w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do przejścia na emeryturę lub rentę, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel