WYDANIE ONLINE

Typowe błędy w JPK_VAT – jak ich unikać
Zmieniony JPK_VAT to przede wszystkim nowego rodzaju dane, których prawidłowe określanie i raportowanie może okazać się kłopotliwe i w konsekwencji często też może dochodzić do błędów. Poznaj wskazówki eksperta, aby nie dopuścić do nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Wydłużenie terminu na wywóz towarów w celu zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 miesięcy czy też doprecyzowanie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności – takie zmiany zakłada przygotowany przez resort finansów projekt. W tym numerze kontynuujemy omawianie rozwiązań, które przewiduje nowelizacja wprowadzająca slim VAT.

czytaj więcej »

Stosowanie MPP w praktyce wciąż sprawia sporo problemów. Jeden z nich dotyczy tego, czy każdą fakturę oznaczać dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, nawet jeśli nie ma takiego obowiązku. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio organ podatkowy.

czytaj więcej »

Obowiązuje już ustawa, która wprowadziła płatność za usługi turystyczne bonem turystycznym. Określony krąg osób mający dzieci otrzymuje bon, którym może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezę turystyczną. Jak rozliczyć zapłatę bonem?

czytaj więcej »

Pracownicy wysyłani w delegacje, za zgodą pracodawców, często przedłużają pobyt w miejscu docelowym, kontynuując go po realizacji zadań służbowych, tym razem w celach prywatnych. Jak rozliczyć takie delegacje?

czytaj więcej »

W przyszłym roku wzrośnie wysokość kary porządkowej nakładanej w postępowaniach przed organami fiskusa. Wyższa będzie też wartość rzeczy objętych zastawem skarbowym. Minister finansów wydał bowiem nowe obwieszczenia w tym zakresie.

czytaj więcej »

Od 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy nakładające na podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego do przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. Dokument ten będzie składany w dwóch wariantach – JPK_V7M oraz JPK_V7K.

czytaj więcej »

Obecnie podatnicy składają do 25. dnia każdego miesiąca deklarację na podatek VAT oraz pliki JPK. Od 1 października oba obowiązki ewidencyjne zostaną połączone w jeden plik. Podatnicy powinni jednak pamiętać, że zmiana ta nie dotyczy każdego rodzaju deklaracji VAT.

czytaj więcej »

Październik to czas, kiedy można rozpocząć inwentaryzację. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest jednym z nadrzędnych warunków jasnego i rzetelnego przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym oraz stanowi istotny warunek zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych.

czytaj więcej »

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2020 roku wyniosło 5.024,48 zł. Oznacza to spadek w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku – o 306,99 zł. Powoduje to zmianę wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych.

czytaj więcej »

Nowe przepisy rozszerzają zakres warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu do Polski przez zagraniczny podmiot.

czytaj więcej »

wiper-pixel