Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Ustawodawca pracuje nad przepisami, które mają zaostrzyć system kar i grzywien związanych z działaniami o charakterze wykroczeń czy przestępstw skarbowych. Przedstawiciele zarówno resortu sprawiedliwości, jak i resortu finansów zgodnie uważają, że w celu ograniczenia nadużyć podatkowych należy wprowadzić restrykcje do przepisów karnych i karnoskarbowych.