Rząd ograniczy zatory płatnicze. Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, za który odpowiedzialny jest minister przedsiębiorczości i technologii, ma na celu zapobieganie negatywnemu dla finansów przedsiębiorstw zjawisku zatorów płatniczych powstałych na skutek zbyt długiego oczekiwania na zapłatę za wykonywane dostawy i usługi.