Co w praktyce oznaczają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Planowana nowelizacja ustawy wprowadzi przejrzystość i uproszczenie postępowania egzekucyjnego, które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznej i szybkiej egzekucji. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kogo obejmie wyspecjalizowany urząd skarbowy od 1 kwietnia 2019 r.

Do obsługi w zakresie obsługi administracyjnej trudnych transakcji niezbędny jest personel administracji podatkowej o szczególnie wysokich kwalifikacjach – uważa resort finansów i zmienia rozporządzenie ministra rozwoju i finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Teraz wyspecjalizowany urząd skarbowy zajmie się kolejną grupą podmiotów.