Odstąpienie od wpłat na pracownicze plany kapitałowe może być trudne

Znamy już wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, którego załącznikiem jest szablon oświadczenia.

Jak przygotować się na zmiany dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rząd ostatecznie przyjął nową wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz ochrona tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących nieprawidłowości. Nowe przepisy oznaczają wzrost obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.