Jak wyglądają kontrole podatkowe w czasie COVID-19

Jakie branże są szczególnie narażone na odwiedziny urzędników, jakie narzędzia wykorzysta skarbówka przy kontrolach podatkowych w czasie COVID-19, co będzie przedmiotem kontroli? Sprawdźmy.

Podatki dochodowe

Rozwiązujemy 6 problemów dotyczących leasingu

Rozliczanie kosztów związanych z leasingiem sprawia sporo kłopotów. Przeanalizowaliśmy kilka trudnych przypadków, aby wskazać praktyczne rozwiązania.

Ordynacja podatkowa

Zawieszanie postępowań podatkowych: zmiany od maja 2021 roku

Resort finansów przygotował projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada modyfikacje nie tylko w ustawie o podatku akcyzowym, lecz także w VAT, opłacie skarbowej i Ordynacji podatkowej. Na jakie zmiany trzeba się przygotować?

Zanim zniszczysz dokumenty podatkowe z poprzednich lat, upewnij się, czy masz takie prawo

Dokumentację podatkową wolno zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Może się jednak zdarzyć, że w konkretnym przypadku okres przechowywania dokumentacji będzie dłuższy. W pewnych bowiem sytuacjach bieg terminu przedawnienia może się przedłużyć, w wyniku zdarzeń powodujących jego zawieszenie lub przerwanie.

Czy przy korekcie JPK potrzebny jest czynny żal

Bardzo często korekcie części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT towarzyszy korekta części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Kiedy trzeba złożyć czynny żal?

Kadry i Płace

Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków od 1 marca 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego), wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego, należy stosować przepisy o potrąceniach przewidziane przepisami ustawy emerytalnej.

Pracodawca mimo obowiązku nie odprowadził składek ZUS – jak naprawić błąd

Jeżeli zakład pracy, na skutek błędu, nie pobrał w ubiegłym roku składek na ubezpieczenia społeczne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien potrącić ze środków zatrudnionego, wówczas nie powstaje nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 rok. W takiej sytuacji przepisy nie wymagają korygowania deklaracji PIT-4R ani informacji PIT-11 za 2020 rok. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe.

VAT

Czy sprzedaż laptopa byłemu pracownikowi trzeba ewidencjonować z użyciem kasy

Wiele firm pozbywa się używanego wyposażenia i sprzedaje je swoim pracownikom. Sprawdźmy, jakie skutki w VAT ma sprzedaż komputera przenośnego byłemu pracownikowi.

SLIM VAT 2 od października 2021 roku: będą zmiany w obrocie międzynarodowym

Resort finansów ogłosił propozycję zmian w ramach projektu SLIM VAT 2. Jakie zmiany zapowiada MF w rozliczaniu VAT?