Jakie transakcje oznaczać „TP” w nowym pliku JPK_VAT

W nowym pliku JPK_VAT trzeba wykazywać transakcje z podmiotami powiązanymi i odpowiednio je oznaczać. Kłopot w tym, że ustalenie powiązań między kontrahentami wymaga analizy wielu przepisów.

VAT

Czy zmiany w JPK_VAT wpłynęły na regulacje dotyczące wystawiania faktur

Obowiązujące od 1 października 2020 r. przepisy dotyczące JPK_VAT sprawiają sporo kłopotów. Pojawiły się m.in. wymogi dotyczące stosowania specjalnych oznaczeń. Czy wpływa to na wystawianie faktur?

Celnika nie trzeba informować o rozliczeniu VAT

Od października 2020 roku zniknął obowiązek przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów poświadczających zapłatę VAT wykazanego w deklaracji podatkowej.

Rachunkowość

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

Obowiązkiem kierowników niektórych jednostek jest m.in. poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Podatki dochodowe

Zapłata zaliczek w formie uproszczonej od 2021 roku

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie. Co zrobić, gdy podatnik chce od przyszłego roku płacić w takiej formie zaliczki na podatek?

Sprawdź, w jaki sposób od nowego roku zmienią się zasady rozliczania strat podatkowych

Ustawodawca konsekwentnie ogranicza możliwość rozliczania strat podatkowych. Nowelizacja ustawy o CIT, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., przynosi kolejne wyłączenie, tym razem dotyczące strat własnych podatnika.

Skutki umorzonej pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19

Na podstawie tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogli otrzymać pożyczki na bieżące prowadzenie firmy. Wciąż pojawiają się jednak pytania dotyczące skutków podatkowych w przypadku umorzenia pożyczki.

Kadry i Płace

Wyrównanie zasiłków w związku z obniżeniem etatu

Od 9 października 2020 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Na jej mocy pracownicy, którym obniżono wymiar czasu pracy w czasie epidemii i którzy mieli ustalane zasiłki od wynagrodzenia, po zmianie etatu będą mogli wnioskować o przeliczenie podstawy i wyrównanie świadczenia, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego.

Na jakiej podstawie wypłacić świadczenie chorobowe pracownikowi na kwarantannie

Osoba, wobec której inspektor sanitarny zdecydował o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, przechodzi ją razem z domownikami. Osoby współmieszkające również są objęte obowiązkiem odseparowania, z tym że dla domowników nie jest wydawana decyzja w tej sprawie.

Czy odprawa emerytalna przysługuje z dwóch firm

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do przejścia na emeryturę lub rentę, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.