ZAW-RN złożymy do własnego urzędu skarbowego

Przedsiębiorcy nie będą musieli szukać właściwych urzędów skarbowych do wysyłki zawiadomienia ZAW-RN składanego, gdy rachunek kontrahenta nie znajduje się na tzw. białej liście. Od 1 lipca 2020 r. zgłoszenie składa się w terminie 7 dni do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty.

Kadry i Płace

Zwolnienie z ZUS – jak rozliczyć listę płac

Na podstawie tarczy antykryzysowej firmy mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec − maj 2020 roku. W praktyce sporo wątpliwości powoduje poprawne sporządzanie listy płac.

Wyższy limit świadczeń z ZFŚS na podstawie tarczy antykryzysowej

Na podstawie tarczy antykryzysowej podwyższono limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym. Są już pierwsze praktyczne problemy z tym związane, które wyjaśnia nasz ekspert.

Rachunkowość

W jaki sposób zaksięgować wpływ subwencji finansowej z PFR

Tarcza finansowa to rządowy program w celu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w związku z tarczą – sprawdź księgowania

Jedną z form wsparcia, jakie przewiduje tarcza antykryzysowa, jest możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.

VAT

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – ważny wyrok TSUE w polskiej sprawie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT. Poznaj skutki wyroku i sprawdź komentarz eksperta.

Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11 już od lipca

Jest już opublikowane rozporządzenie ministra finansów, które wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11.

Podatki dochodowe

Tarcza Finansowa PFR. Można składać odwołania w sprawie zbyt niskich subwencji

Od 18 maja można składać wnioski odwoławcze w ramach Tarczy Finansowej PFR  dla niewielkich podmiotów gospodarczych, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa

Organ podatkowy wypowiedział się odnośnie do tego, jakie skutki w PIT będzie miało  nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego.

Przygotuj się na kolejne zmiany podatkowe od lipca

Zmiany dotyczy płatności na rachunki spoza białej listy, doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej to tylko część dużego pakietu zmian w ustawach podatkowych. Już dziś warto przygotować się do nowelizacji.