Czy od 1 stycznia 2020 r. paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy zastępuje fakturę

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Przyjęcie tego stanowiska nie powinno wykluczać możliwości wystawienia na podstawie takiego paragonu zwykłej faktury.

ZUS

Jak wyliczyć podstawę składkową w ramach „małego ZUS plus”

Od 1 lutego 2020 r. zaczęła obowiązywać ulga w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne będąca zmodyfikowaną wersją funkcjonującego do końca stycznia „małego ZUS”.

VAT

Od 1 kwietnia nie tylko zmiany w przepisach o białej liście

Możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta czy też zmiany dotyczące białej listy podatników VAT – na takie nowości trzeba się przygotować. Kolejny pakiet zmian podatkowych zacznie obowiązywać na wiosnę.

Rachunkowość

Skończył się 2019 rok, przeanalizuj, które dokumenty księgowe można już zniszczyć

Ustawa o rachunkowości przewiduje najczęściej 5-letni okres przechowywania. Są jednak od tego wyjątki. Przykładowo dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Z kolei karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przechowuje się przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat.

Podatki dochodowe

Podatek u źródła – co nowego czeka podatników

Dnia 1 stycznia 2019 r. w istotny sposób zmieniły się przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT). Zarówno wymóg dochowania należytej staranności, jak i nową definicję rzeczywistego właściciela należy brać pod uwagę już od początku zeszłego roku, natomiast nowy mechanizm zakładający obowiązkowy pobór podatku przy płatnościach przekraczających 2 miliony złotych został na podstawie rozporządzeń wydanych przez ministra finansów czasowo zawieszony w stosunku do podatników CIT (aktualnie do 30 czerwca 2020 r.).

Ordynacja podatkowa

Koniec z niezapowiedzianymi kontrolami. Od lipca duże firmy będą umawiać się na kontrolę z Szefem KAS

Chociaż rządowi nie udało się uchwalić projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadziła całkiem nową formę współpracy z fiskusem przeznaczoną dla wybranej grupy podatników. Już od 1 lipca 2020 r. około 2700 największych firm działających w kraju będzie mogło zawierać z Szefem KAS tzw. umowę o współdziałanie.

Interpretacje podatkowe

Karty na siłownię pozwalają na odliczenia

Czy dofinansowanie pracownikom przez zakład pracy kart Multisport można uznać za koszty uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o PIT? Sprawdź stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

Inne przepisy

Obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy w transakcjach handlowych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wśród obowiązków nałożonych na przedsiębiorców celem ograniczenia opóźnień w płatnościach nałożyła na dłużników, będących dużymi przedsiębiorcami obowiązek złożenia drugiej stronie transakcji handlowej (wierzycielom) oświadczeń o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Korzystna zmiana dla przedsiębiorców rejestrujących odpady w BDO

Dnia 31 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która czasowo złagodziła zasady prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji tych odpadów. Nowe przepisy wprowadziły m.in. okres przejściowy, do końca którego wolno będzie prowadzić tę ewidencję w formie papierowej zamiast elektronicznej.