Ulga na zakup kas online w 2020 roku

Część podatników od początku tego roku musi już obowiązkowo stosować kasy online. Zakup takich urządzeń daje prawo do skorzystania z ulgi w VAT z tego tytułu. Kłopot w tym, że nie jest jasne, kiedy to prawo wolno zrealizować.

Ordynacja podatkowa

W jakich przypadkach wpłaty podatku są obecnie dokonywane przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego

Od 1 stycznia 2020 r. większość przelewów podatkowych będzie dokonywana na jeden indywidualny rachunek podatkowy. Obowiązują także nowe zasady zaliczenia wpłat dokonanych na taki rachunek.

VAT

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

Jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zapłaty na rachunek spoza białej listy

Za dokonanie przelewu z tytułu transakcji o wartości powyżej 15.000 zł brutto, udokumentowanej fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego, na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatników VAT, grożą dotkliwe sankcje.

Faktury potwierdzające sprzedaż udokumentowaną paragonem bez NIP

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli sprzedaż została zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

Rachunkowość

Kiedy jednostka będzie mieć obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

O tym, czy badaniu należy poddać sprawozdanie finansowe za 2020 rok, decyduje przekroczenie wartości określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Podatki dochodowe

Szybkie zgłoszenie do urzędu uratuje koszt podatkowy

Kosztem uzyskania przychodów będzie zapłata na rachunek podmiotu nieznajdującego się na tzw. białej liście, ale tylko gdy w ciągu 3 dni złożymy papierowo lub elektronicznie do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-NR.

Czy trzeba złożyć uproszczone sprawozdanie CIT-TP

Podatnicy, którzy do transakcji kontrolowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. wybrali nowe przepisy i jednocześnie na podstawie tych regulacji nie ciąży na nich obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, mają wątpliwości odnośnie do sporządzania CIT-TP. Wyjaśnienie znajdziemy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 136.

Kadry i Płace

Zmiany w prawie pracy, podatkach oraz ubezpieczeniach na 2020 rok

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, nowe wzory formularzy do rozliczeń PIT czy też mały ZUS plus – to tylko niektóre zmiany. Skorzystaj z naszego zestawienia.

Interpretacje podatkowe

Jak wyliczyć dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

W celu ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP BOX) podatnik może stosować metodę podziału zysku dokonywanego za pomocą analizy udziału.